O nas

Začetki in sprehod po časovnici našega delovanja

Nastali smo oktobra 2020 kot odgovor na začetek šolanja od doma

Oktobra 2020 smo ugotovili, da je mnogo učencev in dijakov, ki se zaradi socio-ekonomskih stisk ne zmorejo uspešno in pod enakimi pogoji soočati z izzivi, ki jih prinaša šola. 

Pomoč prostovoljcev je namenjena družinam, ki si inštrukcij ne morejo privoščiti.

Naše delovanje je namenjeno tistim, ki si zaradi različnih stisk običajnih inštrukcij ne morejo privoščiti. Učencem in dijakom želimo ponuditi roko pri šolskem delu, ki je zaradi socialnih, družinskih in osebnih stisk lahko za marsikoga prevelik zalogaj. 

skupino prostovoljcev v večini sestavljamo študenti, učitelji ter profesorji in tisti, ki jim je pedagoški poklic blizu

Veseli smo vsakega, ki je pripravljen nekaj časa podariti učencem in dijakom. 

učna pomoč in pogovori potekajo preko spleta

Naše delovanje je vezano na splet. Učenci in dijaki pred uro dobijo link do povezave. Nekateri učenci se ur s svojim Prijateljem Pomočnikom udeležujejo čez celotno šolsko leto, spet drugi pa zgolj pred obdobjem testov ali ko potrebujejo dodatno razlago. 

Želimo si, da bi naš glas segel do čim več učencev in dijakov, ki potrebujejo svojega Prijatelja Pomočnika. Pozdravljamo sodelovanja s šolami, ki nas predstavijo svojemu kolektivu, staršem in učencem. Doslej smo sodelovali s 7 osnovnimi šolami.

Sodelujemo s slovenskimi osnovnimi šolami, ki naše delovanje predstavijo učencem in staršem.